بلاگ تین

افراتین

راهکارهای موثر در بازارپارچه و تولیدی پوشاک

 در مقاله قبل در مورد پایداری لباس های تولید شده در تولیدی پوشاک ها برای شما همراهان گرامی مطالبی را گردآوری کرده و به نمایش گذاشتیم. در این مقاله می خواهیم راجع به موثرترین روش برای انجام تحقیقات بازار پارچه صحبت کنیم.

برای زنده ماندن و رشد در دنیای نساجی و تولیدی پوشاک های صاحب برند که به سرعت هم در حال تکامل هرچه بیشتر می باشند، ماندن در صحنه رقابت یکی از اهداف اصلی می باشد که برای برآوردن مطالبات در حال تحول صنعت نساجی و تولیدی پوشاک به ایده های جدید نیازمند می باشند. اما بسیاری از اوقات این ایده های جدید به دلیل تحقیقات ناکافی در بازار شکست می خورند.

بنابراین برای پیاده سازی ایده های جدید لازم است که در بازارهای  پارچه و دیگر بازارهای مربوط به مسائل پوشاک و.... تحقیقات لازم به عمل بیاید. چرا که تحقیقات در بازار برای هرگونه تجارتی اعم از تجارت نساجی و تولیدی پوشاک بسیار حیاتی است.

برای تجارت، بهینه سازی پیشنهادات آن ها برای ارتباط با مصرف کنندگان به روش صحیح بسیار مهم است و برای ارتباط با مصرف کنندگان به داده مناسب نیاز است. تولیدی های پوشاک در حال جمع آوری داده ها از هر منبع ممکن هستند. اما نگرانی از صحت اطلاعات همچنان یکسان  داده،اکنون بزرگترین چالش برای دنیای نساجی امروز است.

در این جا ما در مورد انواع داده ها و نحوه به دست آوردن درست آن در تولیدی های پوشاک بحث خواهیم کرد.

تحقیقات اولیه: فرآیند جمع آوری اطلاعات توسط خود شما تحقیقات اولیه است. جایی که از طریق موارد زیر روی مشتریان بالقوه تمرکز می کنید.

  • بررسی ها
  • مصاحبه های عمیق
  • گروه تمرکز
  • نظارت بر رسانه های اجتماعی

تحقیقات اولیه دو نوع اطلاعات را جمع آوری می کند: اکتشافی و ویژه. تحقیقات اکتشافی به صورت یک پارچه و کیفی است  و این امر به مشاغل تولیدی های پوشاک و نساجی کمک می کند تا روندها و فرصت ها را مشخص کنند.

تحقیقات ثانویه: فرآیند جمع آوری داده های جمع آوری شده توسط دیگران. این اطلاعاتی است که قبلا توسط گروه های دیگر منتشر شده است:

  • آمار دولت
  • انجمن های صنفی
  • انتشارات تجارت
  • شناسایی دامنه موضوع
  • جمع آوری داده های موجود
  • تجزیه و تحلیل داده ها

برای هر تجارت نساجی و تولیدی پوشاک، تحقیقات اولیه و ثانویه نقش خود را دارد. داده های ترکیبی از هر دو تحقیق به تصمیم گیرندگان برای درک سناریو گذشته و بازار فعلی کمک می کند. کسب و کارها و تولیدی های پوشاک برای برآورده کردن نیازهای بازار باید داده ها را تجزیه و تحلیل کرده و استراتژی فعلی بازاریابی خود را به روز کنند و تصمیم گیرندگان برای ایجاد و آزمایش برنامه ها باید اهداف سازمان خود را در اولویت قرار دهند و از نیازهای نوظهور مصرف کننده استفاده کنند. تجارت پوشاک و نساجی برای به دام انداختن و پیگیری بازار در حال تحول نیاز به یک برنامه و استراتژی مطمئن دارد. آن ها برای حفظ رقابت در بازار باید داده ها و استراتژی خود را به روز کنند. باید تجارت با برنامه ریزی استراتژيک کوتاه مدت و بلند مدت خود آماده شود.

در مطلب بعدی با موضوعات جدیدی همراه شما خواهیم بود.         

نظر خود را درباره این پست ارسال کنید