بلاگ تین

افراتین

۷ گام برای موفقیت در راه اندازی یک تولید پوشاک موفق - گام چهارم

گام چهارم: آماده شدن برای تولید

پس از سازماندهی کسب و کار به عنوان گام سوم در این گام یاد خواهیم گرفت که چگونه خط تولید پوشاک خود را راه اندازی کنیم.

مساله ی خط تولید اساس و شریان اصلی یک تولید لباس خواهد بود. مساله اول در خط تولید فراهم کردن یک مکان مناسب برای تولید است. توجه به این نکته حائز اهمیت است که یک مکان مناسب می تواند در تبدیل شدن تولید لباس و پوشاک به یک برند موثر باشد. شاید به عقیده ی عده ای خط تولید را بتوان در یک کارگاه کوچک که اصلا برای یک تولیدی لباس برنامه ریزی و ساخته و پرداخته نشده است هم راه انداخت اما دقت کنید هدف تبدیل شدن به یک برند است پس باید خط تولید پوشاک شما هم هماهنگ و همگام با تبدیل شدن شما به برند باشد. اگر چه امکان دارد برای فراهم کردن یک خط تولید در شان یک برند تولیدی پوشاک هزینه هایی را در بر داشته باشد اما این کار برای یک تولیدی لباس و پوشاک موفق امری ضروری است

کیفیت اولیه خط تولید همین چیزی است که شهرت یک کسب و کار از جمله یک تولید پوشاک بر اساس آن بنا نهاده شده است. نکته دوم در خط تولید یک تولیدی پوشاک هماهنگی بین عرضه و تقاضا است. خط تولید باید ظرفیت ارائه سفارش های مشتری در زمان معین با حفظ کیفیت را داشته باشد که این امر یکی از کلیدی ترین نکات یک تولیدی پوشاک موفق خواهد بود. مدیریت یک تولیدی پوشاک باید به دقت تقاضا را زیر نظر داشته باشد که با افزایش آن ظرفیت خط تولید را افزایش دهد.

نظر خود را درباره این پست ارسال کنید